Na hranici umění a designu

Na hranici umění a designu

„První krása nikdy není oddělená od užitečnosti.“ Marcus Fabius Quintilianus, starověký římský rétor, 35 - 96

Italové, jako národ s bohatou historií a kulturou, byli už od antiky známí svým smyslem pro dobrý vkus, eleganci, architekturu a dekoraci. I dnes patří mezi světovou designérskou elitu. Umění je stále důležitou, atmosféru dotvářející a neodmyslitelnou součást italských interiérů. Umění a design jsou často vnímány jako dvě rozdílná odvětví. Design chápeme jako jasně definovaný proces tvorby a výsledek precizního plánování a návrhu s důrazem na dodržování pravidel funkcionality. Umění se na druhé straně usiluje odevzdat poselství, myšlenku, vyvolává emoce, přičemž umělec si pravidla vytváří sám.

I proto Natuzzi od roku 2017 prostřednictvím projektu OPEN ART posiluje svoje spojení se světem umění. OPEN (otevření) proto, že Natuzzi chce, aby umění bylo dostupné každému. Umění je skvělým inspiračním zdrojem a podporuje inovace, které dělají značku Natuzzi jedinečnou na globální scéně. Proto jsou součástí vybraných prodejen po celém světě i originály obrazů, fotografií a grafik. Nemají však jen funkci dekorace, jsou k dispozici i na prodej. Sedačky Natuzzi jsou pravidelně součástí přehlídek ve světových muzeích designu a stávají se tak součástí uměleckého zážitku. Pro nás v Natuzzi je design jednou z forem umění.

Značka Natuzzi nespolupracuje na vývoji nových kolekcí jen se světovými architekty a designéry. Oslovuje i výjimečné kreativní talenty z oblasti současného umění, kteří zpracovávají témata komfortu, luxusu či odpočinku. Jejich výrazovými prostředky jsou prostorové instalace, sochy, malby i site specific umění.

Umělecké dílo obohacuje člověka duševně, zatím co designérský objekt zlepšuje kvalitu života. Krása a funkčnost navzájem komunikují a z jejich vzájemného působení se rodí srdce obytného prostoru. Pěkné na pohled a prakticky využitelné. Design od Natuzziho je ovlivněný kulturou, uměním a  filozofií, jimiž je nasáknutá krajina, ve které se rodí. Právě díky znalosti v oblasti tradičního uměleckého řemesla mohl Natuzzi vyjádřit vlastní kreativitu prostřednictvím experimentování s různými tvary, ovládajíc tak moderní prostor.

Po druhé světové válce se italský design dynamicky vyvíjel společně s ekonomickým růstem země a právě v tomto období vytvořil Natuzzi koncept, podle kterého by se měla krása designu aplikovat i na sedačky. Natuzziho přesvědčení, že krása okolo nás, nás dělá šťastnými, propojuje umění a design ve vzájemné symbióze. Asi i to je důvod, proč jsou dnes sedačky Natuzzi na pomyslném trůnu lídra světového interiérového designu.